การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16/1

การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KU LAM (https://exam.kaset.online) สำหรับผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 1

ผู้เข้าสอบกรุณา bookmark หน้านี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างการจัดสอบ และในการรับลิงก์เข้าห้อง ZOOM ซึ่งจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนวิชาหรือกิจกรรมการซ้อมสอบใหม่

กำหนดการเตรียมความพร้อมและข้อตกลงร่วมกันก่อนการสอบ

 1. เข้าเว็บระบบการสอบ KU LAM (https://exam.kaset.online) ด้วย Gmail / Google Mail เดียวกันกับที่ลงทะเบียนเรียน/เข้าเรียน เมื่อเข้าแล้วให้อัปเดตชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และรูปโปรไฟล์เอาไว้ให้เรียบร้อย
 1. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม (อบรมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM) ตามกำหนดดังนี้
  *** หากไม่เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม ถ้าหากในวันจริงการตั้งมุมกล้องไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้คุมสอบ หรือผู้เรียนไม่สามารถส่งข้อสอบข้อเขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้ทำการสอบ/ตรวจข้อสอบ และโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าหรือไม่ได้สอบที่เกิดขึ้น ***
  • วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 20.30 น. สำหรับ ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิชาฟิสิกส์
  • วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 20.30 น. สำหรับ ผู้เข้าสอบที่มีการลงทะเบียนสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิชาฟิสิกส์
 2. เข้าสอบกลางภาค ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาสอบของแต่ละรายวิชา
 3. เข้าสอบไล่ ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาสอบของแต่ละวิชา
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก็บและใช้ข้อมูลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายก่อนสอบและขณะสอบจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ผู้เข้าสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าสอบทุกคน: ต้องมีอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ แล็บท็อป หรือ โน๊ตบุ๊ก ที่มีกล้องด้านหน้าภายในตัว หรือ กรณีไม่มีกล้องด้านหน้าภายในตัวจะต้องติดตั้งกล้องเว็บแคม (WebCam) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • iPad ที่ติดตั้ง iPad OS เวอร์ชัน 13 ขึ้นไป
 2. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (จะเป็นไวไฟของที่บ้าน หรือ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ก็ได้) เข้าแอปพลิเคชัน ZOOM และสามารถเปิดกล้องเพื่อใช้สำหรับการคุมสอบ มีแบตเตอรีเพียงพอในการใช้แอปพลิเคชัน ZOOM ตลอดทั้ง 2-3 ชั่วโมง (อาจต้องเสียบชาร์จหรือเตรียมพาวเวอร์แบงก์สำรองไว้) และอุปกรณ์ในการยึดโทรศัพท์ให้อยู่ในมุมกล้องที่ทางโครงการฯ กำหนด
 3. ไม่ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขของผู้เรียนเอง — กรณีที่วิชาที่สอบนั้นให้ใช้เครื่องคิดเลข จะมีเครื่องคิดเลขของระบบการสอบปรากฏให้ใช้งาน จะต้องใช้งานเครื่องคิดเลขของระบบการสอบเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก ให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome (แต่ให้ติดตั้ง Mozilla Firefox / Microsoft Edge รูปแบบใหม่ (โลโก้คลื่นทะเล) ไว้สำรองด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉิน) สำหรับกรณีใช้ Apple iPad ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Safari ที่มาพร้อมกับ Apple iPad เท่านั้น เข้าเว็บไซต์ระบบการสอบ KU LAM ที่ https://exam.kaset.online (ไม่ต้องเข้า ZOOM ในเครื่องนี้)
 2. บนโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งโปรแกรม ZOOM เพื่อเข้าห้องควบคุมการสอบแบบออนไลน์

การจัดวางตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพ

 1. ระบบจะบันทึกภาพจากกล้อง 2 กล้องคือ กล้องหน้าที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์/iPad (หรือกล้อง WebCam ที่เสียบเพิ่ม) บันทึกผ่านระบบการสอบ KU LAM (https://exam.kaset.online) และ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ บันทึกผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
 2. กล้องด้านหน้าเครื่อง จัดให้เห็นหน้าตนเองอย่างชัดเจน โดนขอบจอบนให้เห็นปลายศีรษะ ส่วนที่เหลือให้เห็นด้านล่าง (ให้สังเกตที่รูปที่ขึ้นระหว่างการทำข้อสอบ)
 3. กล้องด้านข้าง ให้จัดวางไว้ด้านหลังของผู้เข้าสอบเยี้อง 45 องศาทั้งในแนวนอนและแนวตั้งเยื้องไปเหนือศีรษะด้านข้างให้เห็นหน้าจอ และด้านข้างของผู้สอบว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ (ดังแสดงในภาพตัวอย่าง)
 4. ห้องสอบที่ใช้ในการสอบออนไลน์ เป็นห้องสอบที่ไม่มีผู้อื่นเดินผ่าน หรือพลุกพล่าน อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของห้อง
 5. ให้หลีกเลี่ยงการวางภาพถ่ายและรูปถ่ายต่าง ๆ ไว้ในบริเวณที่กล้องจับภาพ (เนื่องจากอาจจะทำให้ระบบสอบจะจับภาพโดยอัตโนมัติและแจ้งว่ามีใบหน้าอื่น ๆ แปลกปลอมในการสอบ และแจ้งว่าผู้เข้าสอบอาจมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบได้)

รูปตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งกล้องเพื่อการคุมสอบแบบออนไลน์

ภาพมุมกล้องที่คณะกรรมการผู้คุมสอบต้องการ (มุมภาพลักษณะนี้ แต่จะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้) ภาพมุมอื่น ๆ ที่ไม่จะรับพิจารณา เนื่องจากได้มีกรณีตั้งใจวางมุมกล้องไม่ให้เห็นไม่ชัดโดยเอาสิ่งของหรือตัวปิดบังการทำการทุจริต โดยการเปิดหนังสือ โน๊ต หรือ iPad ในขณะทำข้อสอบ (ซึ่งถูกจับได้และถูกลงโทษไปตามระเบียบการสอบของโครงการฯ ไปเรียบร้อยแล้ว)

ภาพที่ได้จากขณะสอบจากกล้องหน้า หากไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะบันทึกและแจ้งให้ผู้คุมสอบพิจารณา
ภาพจากล้องหน้า หากมีภาพหน้าบุคคลปรากฎมากกว่า 1 ระบบจะแจ้งและบันทึกให้ผู้คุมสอบพิจารณา

การแต่งกายและการเตรียมสิ่งแวดล้อมในห้องสอบ

 1. การแต่งกาย
  • สอบจากที่บ้าน อนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) แต่ให้สวมเสื้อคอปกให้รัดกุม นอกจากด้านข้างแล้วท่านจะถูกถ่ายภาพจากกล้องด้านหน้าด้วย ดังนั้นการก้มหน้าลงเพื่อเขียนจะต้องอยู่ในชุดที่รัดกุมเรียบร้อย ทรงผมจะต้องไม่มีส่วนที่ปิดบังใบหน้า ผู้ที่มีผมยาวปิดจนหน้าผากส่วนใหญ่หรือปิดคิ้ว ต้องรวบผมและเปิดหน้าให้เรียบร้อย
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมไว้บนโต๊ะเพื่อแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบตรวจสอบได้เมื่อถูกร้องขอ
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังหรือเครื่องช่วยฟังใด ๆ ในระหว่างการสอบ
 3. เปิดเสียงของแอปพลิเคชัน ZOOM ให้ได้ยินการชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบอาจจะร้องขอให้ผู้สอบเปิดไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการสอบเป็นระยะ ๆ

ขั้นตอนในการเข้าสอบ

1. บนโทรศัพท์มือถือ ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 เปิดแอปพลิเคชัน ZOOM (ถ้าไม่มีให้ติดตั้งก่อน) บนโทรศัพท์มือถือ ปิดไมโครโฟน เปิดภาพจากกล้องหน้า หันหน้าจอเข้าหาตัวเอง (เหมือนกับ selfie) และติดตั้งไว้ให้เห็นภาพตนเองในลักษณะตามตัวอย่างด้านบน (มุมที่ได้รับอนุมัติในการตั้งกล้องแล้วเท่านั้น)

1.2 เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ZOOM บนอุปกรณ์มือถือแล้ว ให้สแกนรหัสคิวอาร์ อยู่ในส่วนกำหนดการสอบกลางภาคด้านล่าง หรือ แตะที่ URL หรือ กรอก Meeting ID พร้อมรหัสผ่านในการที่จะเข้าห้อง ZOOM ในช่อง Join Meeting บนมือถือดังนี้ (ห้องประชุมจะเปิดให้เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนตั้งแต่เวลาประมาณ 60 นาที ก่อนการสอบในแต่ละรายวิชาที่ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ในการสอบ)

1.3 กำหนดชื่อที่แสดงผลบน ZOOM ในรูปแบบดังนี้:

Display Name: xxx ชื่อ นามสกุล โดย xxx คือ เลขสามตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน และชื่อ-นามสกุล ให้ใช้เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน 1-2345-67891-23-4 = 1234 ตัวอย่าง ทดสอบ)

1.4 เมื่อเข้าห้องมาแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ท่านได้เปิดกล้อง และเชื่อมต่อไมโครโฟนและเสียงเข้ามาด้วยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านดำเนินการทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยได้ดังนี้

 • รูปไมโครโฟน: มีขีดฆ่าอยู่ (muted) หากเป็นรูปหูฟังมีลูกศร ให้กดรูปโทรศัพท์แล้วกด Join by Audio แล้วปุ่มจะเปลี่ยนมาเป็นรูปไมโครโฟน
 • รูปกล้อง: ต้องไม่ถูกขีดฆ่า
 • กรณีแอปพลิเคชัน ZOOM แจ้งเตือนว่าโดนปิดสิทธิ์การใช้งาน ท่านจะต้องเข้าไปเปิดสิทธิ์การใช้งานใน Settings ที่ขึ้นมาบนหน้าจอ

กรณีการเข้าร่วมห้องที่ถูกต้อง ไมโครโฟน ปิด และกล้อง เปิด และจะต้องได้ยินเสียงของคณะกรรมการผู้คุมสอบ

กรณีที่ขึ้นเป็นรูปหูฟัง จะต้องทำการ Join Audio เข้ามา จึงจะได้ยินเสียงของคณะกรรมการผู้คุมสอบ

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ iPad ที่ใช้ในการเข้าสอบ ให้ดำเนินการดังนี้

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กรณีใช้ iPad

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2.1 ปิดโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรม LINE หรือโปรแกรมอื่น ๆ ใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างสอบ บนคอมพิวเตอร์มีเพียงเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge (เวอร์ชันโลโก้คลื่นน้ำทะเล) เท่านั้นที่จะเปิดได้

2.2 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่มีแท็บอื่น ๆ หรือเปิดเว็บอื่น ๆ ค้างไว้ปะปน มีเพียงแท็บเดียวเท่านั้น คือหน้าจอที่กำลังจะใช้ในการสอบ

2.3 เปิดเว็บไซต์ KU LAM (URL: https://exam.kaset.online) และกดปุ่ม Sign in with Google โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Google เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.2

2.4 หากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ปัจจุบันผู้พัฒนาระบบได้เปลี่ยนวิธีการเข้าระบบโดยที่ไม่ต้องปลดบล็อกป๊อปอัปได้แล้ว

2.5 กดที่รูปโปรไฟล์ของผู้เรียน (มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ) แล้วให้เลือกเมนู Profile Update แล้วเลือกแท็บ Enroll User Photo ตรวจสอบว่าภาพจากกล้องหน้า/เว็บแคมของผู้เข้าสอบใช้งานได้หรือไม่ (ไม่ต้องถ่ายรูปอัปเดตโปรไฟล์ ยกเว้นหากยังไม่เคยอัปรูปโปรไฟล์มาก่อน) หากใช้งานไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 • คลิกที่รูปกุญแจหน้าแถบที่อยู่ปัจจุบันของเว็บ แล้วตรวจสอบว่า ได้ให้สิทธิ์การป๊อปอัป แล้วสิทธิ์การเข้าถึงกล้องของผู้เข้าสอบแล้วหรือไม่
 • (กรณี Windows 8 ขึ้นไป) หากยังไม่สามารถเปิดกล้องได้ ให้ปิดหน้าต่างเว็บออกไป แล้วเปิดแอป Camera/กล้อง ตรวจสอบว่ากล้องเว็บแคมทำงานหรือไม่ หากไม่ทำงาน ต้องใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน แต่ถ้าหากทำงาน ท่านต้องตรวจสอบว่ามีโปรแกรมใดที่ดึงกล้องหน้าไปใช้งานหรือไม่ หรือว่าตรวจสอบที่ Privacy ใน Settings ว่าปิดสิทธิ์การใช้งานกล้องหรือไม่

2.6 ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์สอบ ในช่อง ชื่อวิชา และแถบตัวเลือกข้อสอบ ให้เลือก All

2.7 รอทำตามขั้นตอนต่อไปจากเสียงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ

กรณีใช้ iPad

2.1 ตรวจสอบว่าท่านได้ปิดการบล็อกป๊อปอัปของ Safari บน iPad แล้ว โดยให้เข้าไปที่แอป Settings แล้วทางด้านซ้ายหา Safari แล้วกดเพื่อดูตัวเลือกทางด้านขวา การบล็อกป๊อปอัป (บล็อกหน้าต่างที่แสดงขึ้น) จะต้องถูกปิดอยู่เท่านั้น

2.2 ปิดแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในเบื้องหลังบน Apple iPad ทั้งหมด (ปัดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอ หรือ ใช้ 4 นิ้วปัดขึ้นจากด้านล่างขึ้นด้านบน หรือ กดปุ่มโฮมสองครั้ง แล้วใช้นิ้วปัดแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เปิดอยู่ขึ้นด้านบนของหน้าจอให้แอปลิเคชันหายไปทั้งหมด) พร้อมทั้งควรเปิดโหมดห้ามรบกวน ท่านจะเข้าใช้แอปพลิเคชัน Safari ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.3 เปิด Safari ขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่มีแท็บอื่น ๆ หรือเปิดเว็บอื่น ๆ ค้างไว้ปะปน มีเพียงแท็บเดียวเท่านั้น คือหน้าจอที่กำลังจะใช้ในการสอบ

2.4 เปิดเว็บไซต์ KU LAM (URL: https://exam.kaset.online) และกดปุ่ม Sign in with Google โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Google เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.2

2.5 เมื่อล็อกอินสำเร็จ ให้กดที่รูปโปรไฟล์ของผู้เรียน (มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ) แล้วให้เลือกเมนู Profile Update แล้วเลือกแท็บ Enroll User Photo (Safari จะถามถึงสิทธิ์ในการให้เปิดกล้อง ให้กดให้สิทธิ์ให้เรียบร้อย) ตรวจสอบว่าภาพจากกล้องหน้า/เว็บแคมของผู้เข้าสอบใช้งานได้หรือไม่ (ไม่ต้องถ่ายรูปอัปเดตโปรไฟล์ ยกเว้นหากยังไม่เคยอัปรูปโปรไฟล์มาก่อน) หากใช้งานไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบว่าท่านได้ปิดการบล็อกป๊อปอัปของ Safari แล้ว ตามข้อ 2.1
 • ตรวจสอบการตั้งค่า Safari ในแอป Settings แล้วเลือกส่วนของ Camera สิทธิ์จะต้องอยู่ที่ ถาม หรือ อนุญาตตลอด
 • ให้ออกจาก Safari ปัดแอปขึ้นเพื่อปิดให้สมบูรณ์ แล้วเปิดแอป Safari กลับมาใหม่ Safari จะถามว่าท่านให้เปิดกล้องได้หรือไม่อีกครั้ง

2.6 ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์สอบ ในช่อง ชื่อวิชา และแถบตัวเลือกข้อสอบ ให้เลือก All

2.7 รอทำตามขั้นตอนต่อไปจากเสียงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

การทดลองสอบด้วยตนเอง

โครงการ ฯ จะเปิดข้อสอบทดสอบให้ทดสอบด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. – วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.

กำหนดการสอบ

สถานที่ที่ใช้สอบ

กรณีที่เป็นผู้สอบจากที่บ้าน : เข้าห้องประชุม ZOOM ดังข้อมูลด้านล่าง
ลิงก์จะปรากฏขึ้นในวันสอบจริง

เวลาสอบรหัสวิชารายวิชาSubject Name
วันเสาร์13 มีนาคม พ.ศ. 2564
9.00 – 12.00 น.01417000คณิตศาสตร์AP Mathematics
13.00 – 16.00 น.01403000เคมีAP Chemistry
วันอาทิตย์14 มีนาคม พ.ศ. 2564
8.30 – 10.30 น.01424000ชีววิทยาAP Biology
11.30 – 13.30 น.01420000ฟิสิกส์AP Physics
14.30 – 16.30 น.01355001ภาษาอังกฤษ IAP English I

ระเบียบการเข้าสอบออนไลน์

 1. ผู้เข้าสอบแบบออนไลน์และผู้ปกครองของผู้เข้าสอบ (กรณีผู้เข้าสอบอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องยอมรับและยินยอมการให้โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเก็บภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องของทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบ และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ ZOOM ที่วางไว้ด้านหลังผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดกล้อง หรือไม่ปรากฏตัวบนระบบ KU LAM และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) แอปพลิเคชัน ZOOM จะถือว่าขาดสอบ
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่เข้าระบบ หรือมาถึง ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ช้ากว่าเวลาสอบ 15 นาทีเข้าสอบ และให้ถือว่าขาดสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องปรากฏตัวบนระบบการสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาในการสอบ ถึงแม้ว่าจะสอบเสร็จและส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการรอข้อสอบตอนต่อไป จะต้องอยู่ในอาการสำรวมและไม่นำสิ่งอื่นใดขึ้นมาบนบริเวณการสอบ จนกว่าจะถึงเวลาให้พักหรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้คุมสอบ ส่วนกรณีตอนสุดท้าย สามารถนำเนื้อหาวิชาต่อไปขึ้นมาอ่านได้
 5. ผู้ที่ขาดสอบ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช
 6. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงต้องไม่เข้าสอบแทนกัน ให้ความช่วยเหลือ หรือรับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบเอง หรือผู้ไม่ได้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่อทุจริต หรือทุจริตการสอบนั้น จะมีบทลงโทษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. ไม่พิจารณาคะแนนสอบทั้งหมดทั้งสอบกลางภาคและสอบไล่ รวมทั้งจะถูกประกาศผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ว่าสอบตก (ปรากฏในทรานสคริปต์ของโครงการฯ เป็น F*)
  2. ถูกตัดสิทธิ์การได้รับโควตาการศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. รายงานกรณีทุจริตดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบ
  4. กรณีที่การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดร้ายแรง และผู้กระทำการนั้นเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจจะรายงานเหตุการณ์การทุจริตดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดให้รับทราบด้วย
 7. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบ สั่งให้พักการสอบ สั่งให้ยุติการสอบ หรือให้เข้าสอบใหม่ หากโครงการฯ มีข้อสงสัยว่าผู้สอบนั้นมีการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด