การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KU LAM (https://exam.ku.th) สำหรับผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าสอบกรุณา bookmark หน้านี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างการจัดสอบ และในการรับลิงก์เข้าห้อง ZOOM ซึ่งจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนวิชาหรือกิจกรรมการซ้อมสอบใหม่

กำหนดการเตรียมความพร้อมและข้อตกลงร่วมกันก่อนการสอบ

 1. เข้าเว็บระบบการสอบ KU LAM (https://exam.ku.th) ด้วย Gmail / Google Mail เดียวกันกับที่ลงทะเบียนเรียน/เข้าเรียน เมื่อเข้าแล้วให้อัปเดตชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และรูปโปรไฟล์เอาไว้ให้เรียบร้อย
 1. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม (อบรมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM) ตามกำหนดการที่ได้โพสต์ไว้บนเว็บไซต์หลักของโครงการ
  *** หากไม่เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม ถ้าหากในวันจริงการตั้งมุมกล้องไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้คุมสอบ หรือผู้เรียนไม่สามารถส่งข้อสอบข้อเขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้ทำการสอบ/ตรวจข้อสอบ และโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าหรือไม่ได้สอบที่เกิดขึ้น ***
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก็บและใช้ข้อมูลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายก่อนสอบและขณะสอบจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ผู้เข้าสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าสอบทุกคน: ต้องมีอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ แล็บท็อป หรือ โน๊ตบุ๊ก ที่มีกล้องด้านหน้าภายในตัว หรือ กรณีไม่มีกล้องด้านหน้าภายในตัวจะต้องติดตั้งกล้องเว็บแคม (WebCam) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • iPad ที่ติดตั้ง iPad OS เวอร์ชัน 13.0 ขึ้นไป
 2. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (จะเป็นไวไฟของที่บ้าน หรือ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ก็ได้) เข้าแอปพลิเคชัน ZOOM และสามารถเปิดกล้องเพื่อใช้สำหรับการคุมสอบ มีแบตเตอรีเพียงพอในการใช้แอปพลิเคชัน ZOOM ตลอดทั้ง 2-3 ชั่วโมง (อาจต้องเสียบชาร์จหรือเตรียมพาวเวอร์แบงก์สำรองไว้) และอุปกรณ์ในการยึดโทรศัพท์ให้อยู่ในมุมกล้องที่ทางโครงการ ฯ กำหนด
 3. ไม่ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขของผู้เรียนเอง — กรณีที่วิชาที่สอบนั้นให้ใช้เครื่องคิดเลข จะมีเครื่องคิดเลขของระบบการสอบปรากฏให้ใช้งาน จะต้องใช้งานเครื่องคิดเลขของระบบการสอบเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก ให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome (แต่ให้ติดตั้ง Mozilla Firefox / Microsoft Edge รูปแบบใหม่ (โลโก้คลื่นทะเล) ไว้สำรองด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉิน) สำหรับกรณีใช้ Apple iPad ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Safari ที่มาพร้อมกับ Apple iPad เท่านั้น เข้าเว็บไซต์ระบบการสอบ KU LAM ที่ https://exam.ku.th (ไม่ต้องเข้า ZOOM ในเครื่องนี้)
 2. บนโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งโปรแกรม ZOOM เพื่อเข้าห้องควบคุมการสอบแบบออนไลน์

การจัดวางตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพ

 1. ระบบจะบันทึกภาพจากกล้อง 2 กล้องคือ กล้องหน้าที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์/iPad (หรือกล้อง WebCam ที่เสียบเพิ่ม) บันทึกผ่านระบบการสอบ KU LAM (https://exam.ku.th) และ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ บันทึกผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
 2. กล้องด้านหน้าเครื่อง จัดให้เห็นหน้าตนเองอย่างชัดเจน โดนขอบจอบนให้เห็นปลายศีรษะ ส่วนที่เหลือให้เห็นด้านล่าง (ให้สังเกตที่รูปที่ขึ้นระหว่างการทำข้อสอบ)
 3. กล้องด้านข้าง ให้จัดวางไว้ด้านหลังของผู้เข้าสอบเยี้อง 45 องศาทั้งในแนวนอนและแนวตั้งเยื้องไปเหนือศีรษะด้านข้างให้เห็นหน้าจอ และด้านข้างของผู้สอบว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ (ดังแสดงในภาพตัวอย่าง)
 4. ห้องสอบที่ใช้ในการสอบออนไลน์ เป็นห้องสอบที่ไม่มีผู้อื่นเดินผ่าน หรือพลุกพล่าน อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของห้อง
 5. ให้หลีกเลี่ยงการวางภาพถ่ายและรูปถ่ายต่าง ๆ ไว้ในบริเวณที่กล้องจับภาพ (เนื่องจากอาจจะทำให้ระบบสอบจะจับภาพโดยอัตโนมัติและแจ้งว่ามีใบหน้าอื่น ๆ แปลกปลอมในการสอบ และแจ้งว่าผู้เข้าสอบอาจมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบได้)

รูปตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งกล้องเพื่อการคุมสอบแบบออนไลน์

ภาพมุมกล้องที่คณะกรรมการผู้คุมสอบต้องการ (มุมภาพลักษณะนี้ แต่จะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้) ภาพมุมอื่น ๆ ที่ไม่จะรับพิจารณา เนื่องจากได้มีกรณีตั้งใจวางมุมกล้องไม่ให้เห็นไม่ชัดโดยเอาสิ่งของหรือตัวปิดบังการทำการทุจริต โดยการเปิดหนังสือ โน๊ต หรือ iPad ในขณะทำข้อสอบ (ซึ่งถูกจับได้และถูกลงโทษไปตามระเบียบการสอบของโครงการฯ ไปเรียบร้อยแล้ว)

ภาพที่ได้จากขณะสอบจากกล้องหน้า หากไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะบันทึกและแจ้งให้ผู้คุมสอบพิจารณา
ภาพจากล้องหน้า หากมีภาพหน้าบุคคลปรากฎมากกว่า 1 ระบบจะแจ้งและบันทึกให้ผู้คุมสอบพิจารณา

การแต่งกายและการเตรียมสิ่งแวดล้อมในห้องสอบ

 1. การแต่งกาย
  • สอบจากที่บ้าน อนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) แต่ให้สวมเสื้อคอปกให้รัดกุม นอกจากด้านข้างแล้วท่านจะถูกถ่ายภาพจากกล้องด้านหน้าด้วย ดังนั้นการก้มหน้าลงเพื่อเขียนจะต้องอยู่ในชุดที่รัดกุมเรียบร้อย ทรงผมจะต้องไม่มีส่วนที่ปิดบังใบหน้า ผู้ที่มีผมยาวปิดจนหน้าผากส่วนใหญ่หรือปิดคิ้ว ต้องรวบผมและเปิดหน้าให้เรียบร้อย
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมไว้บนโต๊ะเพื่อแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบตรวจสอบได้เมื่อถูกร้องขอ
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังหรือเครื่องช่วยฟังใด ๆ ในระหว่างการสอบ
 3. เปิดเสียงของแอปพลิเคชัน ZOOM ให้ได้ยินการชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบอาจจะร้องขอให้ผู้สอบเปิดไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการสอบเป็นระยะ ๆ

ขั้นตอนในการเข้าสอบ

1. บนโทรศัพท์มือถือ ให้ดำเนินการดังนี้

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ iPad ที่ใช้ในการเข้าสอบ ให้ดำเนินการดังนี้

 • กรณีสอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน Windows ให้ดำเนินการตาม โพสต์นี้
 • กรณีสอบด้วย Apple iPad ให้ดำเนินการตาม โพสต์นี้

ระเบียบการเข้าสอบออนไลน์

 1. ผู้เข้าสอบแบบออนไลน์และผู้ปกครองของผู้เข้าสอบ (กรณีผู้เข้าสอบอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องยอมรับและยินยอมการให้โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเก็บภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องของทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบ และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ ZOOM ที่วางไว้ด้านหลังผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดกล้อง หรือไม่ปรากฏตัวบนระบบ KU LAM และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) แอปพลิเคชัน ZOOM จะถือว่าขาดสอบ
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่เข้าระบบ หรือมาถึง ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ช้ากว่าเวลาสอบ 15 นาทีเข้าสอบ และให้ถือว่าขาดสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องปรากฏตัวบนระบบการสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาในการสอบ ถึงแม้ว่าจะสอบเสร็จและส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการรอข้อสอบตอนต่อไป จะต้องอยู่ในอาการสำรวมและไม่นำสิ่งอื่นใดขึ้นมาบนบริเวณการสอบ จนกว่าจะถึงเวลาให้พักหรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้คุมสอบ ส่วนกรณีตอนสุดท้าย สามารถนำเนื้อหาวิชาต่อไปขึ้นมาอ่านได้
 5. ผู้ที่ขาดสอบ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช
 6. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงต้องไม่เข้าสอบแทนกัน ให้ความช่วยเหลือ หรือรับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบเอง หรือผู้ไม่ได้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่อทุจริต หรือทุจริตการสอบนั้น จะมีบทลงโทษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. ไม่พิจารณาคะแนนสอบทั้งหมดทั้งสอบกลางภาคและสอบไล่ รวมทั้งจะถูกประกาศผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ว่าสอบตก (ปรากฏในทรานสคริปต์ของโครงการฯ เป็น F*)
  2. ถูกตัดสิทธิ์การได้รับโควตาการศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. รายงานกรณีทุจริตดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบ
  4. กรณีที่การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดร้ายแรง และผู้กระทำการนั้นเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจจะรายงานเหตุการณ์การทุจริตดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดให้รับทราบด้วย
 7. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบ สั่งให้พักการสอบ สั่งให้ยุติการสอบ หรือให้เข้าสอบใหม่ หากโครงการฯ มีข้อสงสัยว่าผู้สอบนั้นมีการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด