การเข้าแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเข้าสอบแบบออนไลน์

การจัดวางตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพผู้เข้าสอบที่กำลังทำข้อสอบอยู่ ผ่าน ZOOM

  1. ให้จัดวางไว้ด้านหลังของผู้เข้าสอบเยี้อง 45 องศาทั้งในแนวนอนและแนวตั้งเยื้องไปเหนือศีรษะด้านข้างให้เห็นหน้าจอ และด้านข้างของผู้สอบว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ (ดังแสดงในภาพตัวอย่าง)
  2. ห้องสอบที่ใช้ในการสอบออนไลน์ เป็นห้องสอบที่ไม่มีผู้อื่นเดินผ่าน หรือพลุกพล่าน อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของห้อง
  3. ให้หลีกเลี่ยงการวางภาพถ่ายและรูปถ่ายต่าง ๆ ไว้ในบริเวณที่กล้องจับภาพ (เนื่องจากอาจจะทำให้ระบบสอบจะจับภาพโดยอัตโนมัติและแจ้งว่ามีใบหน้าอื่น ๆ แปลกปลอมในการสอบ และแจ้งว่าผู้เข้าสอบอาจมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบได้)

รูปตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งกล้องเพื่อการคุมสอบแบบออนไลน์

ภาพมุมกล้องที่คณะกรรมการผู้คุมสอบต้องการ (มุมภาพลักษณะนี้ แต่จะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้) ภาพมุมอื่น ๆ ที่ไม่จะรับพิจารณา เนื่องจากได้มีกรณีตั้งใจวางมุมกล้องไม่ให้เห็นไม่ชัดโดยเอาสิ่งของหรือตัวปิดบังการทำการทุจริต โดยการเปิดหนังสือ โน๊ต หรือ iPad ในขณะทำข้อสอบ เป็นต้น

ตัวอย่างการจัดมุมกล้องในระหว่างการทำข้อสอบ

ขั้นตอนการเข้าแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อรับการคุมสอบทางไกลแบบออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อรับการคุมสอบทางไกลแบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings (หากยังไม่มี ให้ท่านโหลดเข้ามาติดตั้งก่อน ผ่าน App Store คลิกที่นี่ หรือ Play Store คลิกที่นี่) บนโทรศัพท์มือถือ ปิดไมโครโฟน เปิดภาพจากกล้องหน้า หันหน้าจอเข้าหาตัวเอง (เหมือนกับ selfie) และติดตั้งไว้ให้เห็นภาพตนเองในลักษณะตามตัวอย่างด้านบน (มุมที่ได้รับอนุมัติในการตั้งกล้องแล้วเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ZOOM บนอุปกรณ์มือถือแล้ว ให้แตะที่ Meeting URL หรือ กรอกเลข Meeting ID ในการที่จะเข้าห้อง ZOOM ในช่อง Join Meeting บนมือถือดังนี้ (ห้องประชุมจะเปิดให้เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนตั้งแต่เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนการสอบในแต่ละรายวิชาที่ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ในการสอบ)

ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดชื่อที่แสดงผลบน ZOOM ในรูปแบบดังนี้:

Display Name: xxxx ชื่อ นามสกุล
โดย xxxx คือ เลขสี่ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลภายนอก) หรือ เลขประจำตัวนิสิตทั้ง 10 หลัก (กรณีนิสิต) และชื่อ-นามสกุล ให้ใช้เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน 1-2345-67891234 = 1234 ตัวอย่าง ทดสอบ)

ขั้นตอนที่ 4 : หากกรอกเฉพาะเลข Meeting ID ท่านจะถูกถาม Passcode ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงอยู่ด้วยกันให้อยู่แล้ว หากคลิกที่ URL ที่แนบไปด้วย URL จะแนบ Passcode ของห้องไว้อยู่แล้ว ระบบจะพาเข้าสู่ห้อง Zoom เลย

ขั้นตอนที่ 5 : ท่านจะถูกถามสิทธิ์อนุญาตให้กรรมการคุมสอบเปิดปิดไมโครโฟนของท่านได้ ให้ทำการกด Allow (อนุญาต) หากท่านไม่อนุญาตในขั้นตอนนี้ กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้ท่านออกจากห้อง ZOOM แล้วเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เนื่องจากจะไม่มีวิธีการกดอนุญาตในขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ นอกจากออกแล้วเข้าใหม่เท่านั้น)
*** หากท่านเคยให้สิทธิ์แล้ว ท่านจะไม่ถูกถามอีกครั้ง แต่ว่าจะเห็นเป็นรูปไมโครโฟนมีจุดสีส้มอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ

ตัวอย่างเมื่อระบบถามขอสิทธิ์ในการเปิดไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อเข้าห้องมาแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ท่านได้เปิดกล้อง และเชื่อมต่อไมโครโฟนและเสียงเข้ามาด้วยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านดำเนินการทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยได้ดังนี้

รูปไมโครโฟน: มีขีดฆ่าอยู่ (muted) หากเป็นรูปหูฟังมีลูกศร ให้กดรูปโทรศัพท์แล้วกด Join by Audio แล้วปุ่มจะเปลี่ยนมาเป็นรูปไมโครโฟน
รูปกล้อง: ต้องไม่ถูกขีดฆ่า
กรณีแอปพลิเคชัน ZOOM แจ้งเตือนว่าโดนปิดสิทธิ์การใช้งาน ท่านจะต้องเข้าไปเปิดสิทธิ์การใช้งานใน Settings ในการตั้งค่าของอุปกรณ์

เข้าระบบถูกต้อง
เข้าระบบไม่ถูกต้อง

กรณีที่เป็นรูปแรก หมายถึงตั้งค่าถูกต้อง แต่ถ้าหากเป็นในกรณีที่สอง ท่านจะต้องกด Join Audio มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้ยินคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ และกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ท่านเปิดข้อสอบได้ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย