การเข้าสอบแบบออนไลน์ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันสอบจริง

ก่อนอื่น ให้แน่ใจว่า ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการสอบแบบออนไลน์เหล่านี้แล้ว

 1. ใช้อีเมล Gmail เดิมที่ใช้ในการสอบกลางภาค ในการเข้าสอบไล่เท่านั้น
 2. บนโต้ะที่จะสอบ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว จะต้องมี กระดาษเปล่า A4 จำนวน 10 แผ่น ดินสอ 2B ขึ้นไปเท่านั้น และ ยางลบ เตรียมพร้อมไว้ ห้ามดำเนินการทดหรือขีดเขียนข้อความและสัญลักษณ์ใด ๆ ลงในกระดาษเปล่าดังกล่าว
 3. วิชาที่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ (ยกเว้นคณิตศาสตร์) จะมีเครื่องคิดเลขให้บนระบบสอบ ให้ใช้บนระบบสอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบไม่ต้องเตรียมเอง

กระบวนการในวันสอบจริง

1. บนโทรศัพท์มือถือ ให้ดำเนินการดังนี้

*** ข้อนี้ดำเนินการเฉพาะผู้ที่สอบจากที่บ้านเท่านั้น ผู้ที่จะมาสอบ ณ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก ดูแผนที่การเดินทางมายัง สบศ. ที่นี่ ***

1.1 เปิดแอปพลิเคชัน ZOOM (ถ้าไม่มีให้ติดตั้งก่อน) บนโทรศัพท์มือถือ ปิดไมโครโฟน เปิดภาพจากกล้องหน้า หันหน้าจอเข้าหาตัวเอง (เหมือนกับ selfie) และติดตั้งไว้ให้เห็นภาพตนเองในลักษณะดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ คือ จะต้องเห็นตัวของผู้สอบ และบริเวณบนโต๊ะของผู้สอบทั้งหมด (อาจจะต้องหาที่วางหรือยึดโทรศัพท์ให้ได้ตำแหน่งดังภาพ)

1.2 เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ZOOM บนอุปกรณ์มือถือแล้ว ให้สแกนรหัสคิวอาร์ด้านล่าง หรือ แตะที่ URL หรือ กรอก Meeting ID พร้อมรหัสผ่านในการที่จะเข้าห้อง ZOOM ในช่อง Join Meeting บนมือถือดังนี้ (ห้องประชุมจะเปิดตั้งแต่เวลา 60 นาที ก่อนการสอบในแต่ละรายวิชาที่ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ในการสอบ)

ลิงก์สำหรับการสอบ

*** คำเตือน: ลิงก์การเข้าห้องสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบด้านล่างนี้ในเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มทำการสอบ

ห้องประชุมจะเปิดตั้งแต่ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มทำการสอบ โดยให้เข้าเพียงห้องเดียวเท่านั้น ที่เงื่อนไขตรงกับเลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวประชาชนตัวเอง เช่น 1-2345-67890-12-3 ให้เข้าห้องเลขท้ายบัตรฯ 0-9

เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน 0-9
https://zoom.us/j/97730326889?pwd=aGRBc1ltOXljbWFQdlU3MkVQWm5Xdz09
 • Meeting ID: 977 3032 6889
 • รหัสผ่าน: 216071

1.3 กำหนดชื่อที่แสดงผลบน ZOOM ในรูปแบบดังนี้:

Display Name: xxx ชื่อ นามสกุล โดย xxx คือ เลขสามตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน และชื่อ-นามสกุล ให้ใช้เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน 1-2345-67890-12-3 = 123 ตัวอย่าง ทดสอบ)

1.4 เมื่อเข้าห้องมาแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ท่านได้เปิดกล้อง และเชื่อมต่อไมโครโฟนและเสียงเข้ามาด้วยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านดำเนินการทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยได้ดังนี้

 • รูปไมโครโฟน: มีขีดฆ่าอยู่ (muted) หากเป็นรูปหูฟังมีลูกศร ให้กดรูปโทรศัพท์แล้วกด Join by Audio แล้วปุ่มจะเปลี่ยนมาเป็นรูปไมโครโฟน
 • รูปกล้อง: ต้องไม่ถูกขีดฆ่า
 • กรณีแอปพลิเคชัน ZOOM แจ้งเตือนว่าโดนปิดสิทธิ์การใช้งาน ท่านจะต้องเข้าไปเปิดสิทธิ์การใช้งานใน Settings ที่ขึ้นมาบนหน้าจอ
กรณีการเข้าร่วมห้องที่ถูกต้อง ไมโครโฟน ปิด และกล้อง เปิด และจะต้องได้ยินเสียงของคณะกรรมการผู้คุมสอบ

กรณีที่ขึ้นเป็นรูปหูฟัง จะต้องทำการ Join Audio เข้ามา จึงจะได้ยินเสียงของคณะกรรมการผู้คุมสอบ

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ iPad ที่ใช้ในการเข้าสอบ ให้ดำเนินการดังนี้

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กรณีใช้ iPad

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2.1 ปิดโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรม LINE หรือโปรแกรมอื่น ๆ ใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างสอบ บนคอมพิวเตอร์มีเพียงเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome/Mozilla Firefox/Microsoft Edge (Chromium-based) เท่านั้นที่จะเปิดได้

2.2 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่มีแท็บอื่น ๆ หรือเปิดเว็บอื่น ๆ ค้างไว้ปะปน มีเพียงแท็บเดียวเท่านั้น คือหน้าจอที่กำลังจะใช้ในการสอบ

2.3 เปิดเว็บไซต์ KU LAM (URL: https://exam.kaset.online) และกดปุ่ม Sign in with Google โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Google เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.2

2.4 หากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ หลังจากนั้นให้กดเลือก Always allow popup from https://exam.kaset.online ดังภาพ แล้วกดปุ่ม Done

2.5 กดที่รูปโปรไฟล์ของผู้เรียน (มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ) แล้วให้เลือกเมนู Profile Update แล้วเลือกแท็บ Enroll User Photo ตรวจสอบว่าภาพจากกล้องหน้า/เว็บแคมของผู้เข้าสอบใช้งานได้หรือไม่ (ไม่ต้องถ่ายรูปอัปเดตโปรไฟล์ ยกเว้นหากยังไม่เคยอัปรูปโปรไฟล์มาก่อน) หากใช้งานไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 • คลิกที่รูปกุญแจหน้าแถบที่อยู่ปัจจุบันของเว็บ แล้วตรวจสอบว่า ได้ให้สิทธิ์การป๊อปอัป แล้วสิทธิ์การเข้าถึงกล้องของผู้เข้าสอบแล้วหรือไม่
 • (กรณี Windows 8 ขึ้นไป) หากยังไม่สามารถเปิดกล้องได้ ให้ปิดหน้าต่างเว็บออกไป แล้วเปิดแอป Camera/กล้อง ตรวจสอบว่ากล้องเว็บแคมทำงานหรือไม่ หากไม่ทำงาน ต้องใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน แต่ถ้าหากทำงาน ท่านต้องตรวจสอบว่ามีโปรแกรมใดที่ดึงกล้องหน้าไปใช้งานหรือไม่ หรือว่าตรวจสอบที่ Privacy ใน Settings ว่าปิดสิทธิ์การใช้งานกล้องหรือไม่

2.6 ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์สอบ ในช่อง ชื่อวิชา และแถบตัวเลือกข้อสอบ ให้เลือก All

2.7 รอทำตามขั้นตอนต่อไปจากเสียงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ

กรณีใช้ iPad

2.1 ตรวจสอบว่าท่านได้ปิดการบล็อกป๊อปอัปของ Safari แล้ว โดยให้เข้าไปที่แอป Settings แล้วทางด้านซ้ายหา Safari แล้วกดเพื่อดูตัวเลือกทางด้านขวา การบล็อกป๊อปอัปจะต้องถูกปิดอยู่เท่านั้น

2.2 ปิดแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในเบื้องหลังบน iPad ทั้งหมด (กดปุ่มโฮมสองครั้ง แล้วดันแอปพลิเคชันอื่น ๆ ขึ้นด้านบนของหน้าจอให้หายไปทั้งหมด) พร้อมทั้งควรเปิดโหมดห้ามรบกวน ท่านจะเข้าใช้แอปพลิเคชัน Safari ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.3 เปิด Safari ขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่มีแท็บอื่น ๆ หรือเปิดเว็บอื่น ๆ ค้างไว้ปะปน มีเพียงแท็บเดียวเท่านั้น คือหน้าจอที่กำลังจะใช้ในการสอบ

2.4 เปิดเว็บไซต์ KU LAM (URL: https://exam.kaset.online) และกดปุ่ม Sign in with Google โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Google เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.2

2.5 เมื่อล็อกอินสำเร็จ ให้กดที่รูปโปรไฟล์ของผู้เรียน (มุมบนด้านขวามือของหน้าจอ) แล้วให้เลือกเมนู Profile Update แล้วเลือกแท็บ Enroll User Photo (Safari จะถามถึงสิทธิ์ในการให้เปิดกล้อง ให้กดให้สิทธิ์ให้เรียบร้อย) ตรวจสอบว่าภาพจากกล้องหน้า/เว็บแคมของผู้เข้าสอบใช้งานได้หรือไม่ (ไม่ต้องถ่ายรูปอัปเดตโปรไฟล์ ยกเว้นหากยังไม่เคยอัปรูปโปรไฟล์มาก่อน) หากใช้งานไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบว่าท่านได้ปิดการบล็อกป๊อปอัปของ Safari แล้ว ตามข้อ 2.1
 • ตรวจสอบการตั้งค่า Privacy ในแอป Settings แล้วเลือกส่วนของ Camera ท่านจะต้องเห็นว่าสิทธิ์สำหรับกล้องหน้านั้นเปิดอยู่
 • ให้ออกจาก Safari ปัดแอปขึ้นเพื่อปิดให้สมบูรณ์ แล้วเปิดแอป Safari กลับมาใหม่ Safari จะถามว่าท่านให้เปิดกล้องได้หรือไม่อีกครั้ง

2.6 ตรวจสอบวิชาที่มีสิทธิ์สอบ ในช่อง ชื่อวิชา และแถบตัวเลือกข้อสอบ ให้เลือก All

2.7 รอทำตามขั้นตอนต่อไปจากเสียงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

กำหนดการสอบ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563
9.00 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ (ให้เข้า ZOOM ตั้งแต่เวลา 8.30 น.) *
13.00 – 16.00 น. วิชาเคมี (ให้เข้า ZOOM ตั้งแต่เวลา 12.30 น.) **

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
9.00 – 11.00 น. วิชาชีววิทยา (ให้เข้า ZOOM ตั้งแต่เวลา 8.30 น.) **
12.00 – 14.00 น. วิชาฟิสิกส์ (ให้เข้า ZOOM ตั้งแต่เวลา 11.30 น.) **

หมายเหตุ
* วิชาที่ให้แสดงวิธีทำลงบนกระดาษ A4 แล้วถ่ายส่ง
** วิชาที่ตอบคำถามบนระบบ KULAM โดยตรง