ค้นหาเรื่องหรือติดต่อ/ส่งเรื่องกับ สบศ. มก.

หรือสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทาง:

วัน-เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08:30 – 16:30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

0 2118 0100 หรือ 0 2942 8200-45 ต่อ (61)8000, (61)8099

ที่อยู่

เลขที่ 50 อาคารระพีสาคริก ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล

registrar@ku.ac.th