ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่

ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่วิชากลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (นิสิตสามารถตรวจสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ)
https://bit.ly/3anxyAX

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน