แก้ไขข้อมูลที่ตั้งต้นแล้ว แต่พอมาจัดทำ มคอ.3 ข้อมูลที่แก้ไขไม่โหลดเข้ามาในระบบ

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากมีการจัดทำ มคอ.3 ที่เมนู 253 และกดบันทึกไปแล้ว แต่เมื่อผู้ใช้กลับมาแก้ไขข้อมูลตั้งต้น 226 อีกครั้ง ทำให้ข้อมูลไม่ได้ถูกนำเข้าระบบ มคอ.3 เอง

ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะเอาข้อมูลที่แก้ไขใหม่มาแทนที่ใน มคอ.3 ที่ทำไว้แล้วหรือไม่

แนวทางการแก้ไข

1. หลังจากที่ผู้ใช้ได้แก้ไขข้อมูลตั้งต้น ที่เมนู 226 เสร็จแล้ว และต้องการนำข้อมูลใหม่มาแทนที่ใน มคอ.3 ที่เมนู 253

2. ที่เมนู 253 ให้ผู้ใช้ กดปุ่มตามภาพ เพื่อดึงข้อมูลจากตั้งต้น

3. แล้วกดบันทึก