ปัญหาการจัดทำ มคอ.3 ตั้งต้น 

ผู้ใช้งานไม่พบกล่องให้จัดทำ   ในเมุ 226 อาจมีสาเหตุ ดังนี้

  1. รายวิชาผูกกับหลักสูตรผิดเล่ม (213, 252)
  2. ไม่มีชื่อในรายวิชา (213)
  3. ไม่มีชื่อในรายวิชาตั้งต้น (226)

สาเหตุและแนวทางการแก้ไข

1. รายวิชาติด * เพราะผูกกับหลักสูตรเล่มอื่น  

      แนวทางการแก้ไข 213  –>  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  1. แก้ไขรายวิชาใน เมนู 213 ให้ผูกเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง  (ระบุเล่มหลักสูตร , ผู้รับผิดชอบรายวิชา)
  2. ตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างเล่มหลักสูตร (252) มคอ2 (tab รายวิชา) ให้ถูกต้องด้วย 

 

2. ไม่มีชื่อเป็นผู้ร่วมจัดทำ มคอ.3 ตั้งต้น (ผู้สอน=ผู้ร่วมจัดทำ มคอ.3 ตั้งต้น) ในรายวิชา 

      แนวทางการแก้ไข 226

  1. อาจารย์เจ้าของรายวิชา สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ร่วมจัดทำ มคอ.3 ตั้งต้นได้มากกว่า 1 คน ใน เมนู 226 หมวดที่ 1 ข้อ 4 
    (ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1 ท่านที่มีชื่อใน เมนู 213 สามารถมีสิทธิ์เพิ่มรายชื่อผู้สอนท่านอื่น ๆ เพื่อร่วมจัดทำ มคอ.3 ตั้งต้นได้ ทำให้อาจารย์ท่านนั้น สามารถมองเห็นกล่องจัดทำได้)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ