ขั้นตอนการทำมคอ. 3/4 ของปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย   มีดังนี้

1. เริ่มทำ มคอ 3/4 ตั้งต้น  ที่เมนู 226  
2. ดำเนินการทำ  มคอ3 transaction ต่อได้ทันที่ ที่เมนู  253  โดยไม่ต้องมีการอนุมัติ

3. บันทึกเป็น Word เก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับขั้นตอนของการทำ มคอ. 5/6 ของปีการศึกษา 2561 ภาคต้น มีดังนี้

1. ตรวจสอบ มคอ.3/4 ตั้งต้น ในเมนู 226 และเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 


(เนื่องจากการนำเข้ามาจากระบบเดิม ทางบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถนำเข้าได้ 100% เนื่องจากโครงสร้างเก่าระบบและ โครงสร้างของการออกแบบในระบบใหม่ มีช่องการกรอกที่ไม่เหมือนกัน)

2. กรอก มคอ. 3/4 Transaction ที่เมนู 253   ซึ่งถ้า ถ้า 3/4 ตั้งต้นสมบูรณ์แล้ว  สามารถใช้ปุ่มคัดลอก มคอ.3/4 ตั้งต้น  มาเป็น มคอ. 3/4 Transaction ได้ทันที โดยแทบจะไม่ต้องแก้ไขอะไร


3. จัดทำ มคอ. 5/6 ได้ที่เมนู 254  ได้ทันที โดยไม่ต้องรออนุมัติ