มีบริการตรวจสอบแบบออนไลน์ไหมหรือทางโทรศัพท์หรือไม่?

ปัจจุบันทางม.เกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในบางสาขา 

ยังไม่มีบริการตรวจสอบออนไลน์หรือการตอบทางโทรศัพท์

เนื่องจาก  เป็นข้อมูลส่วนบุุคคลจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้และเป็นการป้องกันจากเหล่ามิจฉาชีพที่จะสามารถนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์

ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกใน ณ ที่นี้ด้วยคะ