การติดตามเอกสารตรวจสอบเบื้องต้น

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ โทร.02-1180116 ติดต่อ คุณอรัญญา ติดต่อได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์  (ตามเวลาทำการ)

เพื่อเป็นการสอบถามหนังสือตรวจสอบว่าทางฝ่ายทะเบียนฯได้รับเพื่อดำเนินการตรวจสอบ