การขอข้อมูลที่อยู่อีเมลของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/หมู่เรียนที่อาจารย์สอน

ภาพ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอนสามารถดำเนินการส่งอีเมลที่ระบุรายละเอียดในการติดต่อสื่อสาร รายละเอียดการเรียนการสอน (รวมถึงลิงก์ห้องเรียนและรหัสผ่านเข้าห้องเรียน) และวิธีการจัดสอบไล่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด ให้นิสิตทุกคนในหมู่เรียนที่อาจารย์รับผิดชอบทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ โดยส่งถึงที่อยู่อีเมลของนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้ (firstname.l@ku.th / firstname.l@live.ku.th)

  • อาจารย์สามารถดาวน์โหลดรายชื่ออีเมลของนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้ได้ ผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการสอนออนไลน์ โดยเข้าเว็บระบบสารสนเทศนิสิต และเลือกเมนู ระบบสนับสนุนการสอนออนไลน์ ทางด้านขวามือของหน้าจอ
  • หากท่านไม่ทราบที่อยู่อีเมล @ku.th และ @live.ku.th หรือ มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ หรือ ลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี/กำหนดรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่
ท่านยังสามารถเข้าได้ผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศนิสิต