เอกสารใบรับรองทางการศึกษา สำหรับนิสิตจะจบการศึกษา เพื่อใช้สำหรับสมัครเรียน/งาน/อื่นๆ

เอกสารใบรับรองทางการศึกษา สำหรับนิสิตจะจบการศึกษา เพื่อใช้สำหรับสมัครเรียน/งาน/อื่นๆ
มี 3 ประเภท ดังนี้

ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรนิสิตสามารถขอได้
1) เมื่อทำเรื่องขอยื่นจบการศึกษาแล้ว และทางคณะส่งเอกสารขอจบให้กับทางสำนักบริหารการศึกษาแล้ว
2) ใบทรานคริปยังไม่ขึ้นวันจบการศึกษา (สามารถเช็คที่รายงานผลการเรียนในเว็บ ISEA)

ใบรออนุมัติปริญญา=ใบรับรองว่าจะจบการศึกษา
นิสิตขอได้เมื่อถ้าเกรดออกครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักสูตร ประมาณ 3 – 6 สัปดาห์ค่ะ
(หลักสูตรภาษาไทย วันส่งเกรดวันสุดท้าย คือ 12 พ. ค. 63
หลักสูตรนานาชาติ วันส่งเกรดวันสุดท้าย คือ 8 มิ. ย. 63)
ถ้านิสิตจบการศึกษา สามารถเช็คที่รายงานผลการเรียนในเว็บ ISEA จะขึ้นวันจบการศึกษาค่ะ
+++หลักสูตรภาษาไทย ระบุวันที่จบการศึกษา คือ 16 เม.ย.63
+++หลักสูตรนานาชาติ ระบุวันที่จบการศึกษา คือ 18 พ. ค. 63

ใบอนุมัติปริญญา=ใบรับรองว่าจบการศึกษา
นิสิตจะขอได้หลังจากทรานสคริปขึ้นวันจบแล้ว ประมาณ 1-2 เดือน เพราะต้องรอทางคณะอนุมัติรายชื่อนิสิตจบการศึกษาก่อนนะคะ