แนวปฏิบัติสำหรับการสอบไล่ ภาคปลาย 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
** นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ในการสอบไล่ภาคปลาย 2562 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
https://sites.google.com/ku.th/scilearnathome/home

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
– รายวิชา 01423113 จัดสอบแบบ Online ได้แก่นิสิต คณะประมง , คณะวนศาสตร์ ,
คณะวิทยาศาสตร์ , คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
** สำหรับการจัดสอบครั้งนี้จะจัดสอบแบบออนไลน์พร้อมกันของนิสิตผู้เรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.
** โดยนิสิตเข้าไปที่กลุ่ม Facebook : สอบ01423113 https://web.facebook.com/groups/1295908713937845/

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
– รายวิชา 01422111 หลักสถิติ จัดสอบแบบ Online (ตามประกาศด้านล่างนี้)

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามลิ้งด้านล่างค่ะ
https://www.facebook.com/468120999864695/posts/3095950560415046/

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
** ทุกภาควิชาจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ ขอให้นิสิตตรวจสอบการจัดการสอบได้ที่แต่ละภาควิชา

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน